NikAnt

Strukturerad data för dina produkter

Hur skapa strukturerad data för produkter?

Vägen för att skapa strukturerad data för produkter med definiera den specifika typen, skapa strukturerad data för din publik och använd mer användbara egenskaper.

Introduktion för att skapa strukturerad data för dina produkter

Till att börja med finns en del statistik av Google om fördelarna med mobiltrafik:

Consider this: When people use mobile search to help make a decision, they are:

  • 57% more likely to visit a store
  • 39% more likely to call a business
  • 51% more likely to make a purchase

Google/Nielsen Life360 Mobile Search Moments Q4 2012.

Du skapade en webbplats för din butik och vill öka försäljningen av produkter genom att öka med synligheten av butiken på webben. Detta kan hjälpas genom att skapa strukturerad data för dina produkter. Naturligtvis kan du använda markup för typen Product - kolla på specifikation av typen från Schema och kolla på Guide of Google till Product.

Definiera specifika typ av dina produkter

Google anger tydligt i sin guide Structured Data General Guidelines:

The more recommended properties that you provide, the higher quality the result is to users.

Skapa strukturerad data för din publik

Det kan vara användbart att använda egenskapen audience: ange den kundgrupp för vilken produkten är avsedd. Du kan också vidareutveckla dina data för den här egenskapen med hjälp av markering för inbäddad typ Audience. Du kan också använda mer specifika delar av denna typ:

  • BusinessAudience
  • EducationalAudience
  • PeopleAudience

Observera att typen Audience och typen PeopleAudience har många egenskaper som kan vara användbara för de strukturerade data för dina produkter:

Skapa de mer användbara egenskaperna

Användning av följande egenskaper hjälper dig också att få riktade användare för dina produkter:

Skapad av . Ändrad:

Webbplatsen använder cookies för att ge dig den bästa onlineupplevelsen och för Google Analytics läs mer